ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی

ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی

هدف از این پایان نامه تشریح ابعاد و مدل های مختف فرسودگی شغلی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 49
حجم 59 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مسلش و جكسون (6-1981) فرسودگي شغلي را سندرمي روانشناختي مي دانند كه تركيبي از تحليل عاطفي، مسخ شخصيت  و موفقيت فردي كاهش يافته كه در زمره افرادي كه با ديگر مردم كار مي كنند به ميزانهاي متفاوت اتفاق مي افتد مي دانند.

 

با توجه به پيشرفت هاي روز افزون وپياپي در مدل هاي تئوري ومطالعات گوناگون تجربي ، دانش تحقيق در مورد فرسودگي شغلي هنوز کامل نشده است. ولي آنچه از پژوهش ها به دست آمده ، مفهومي از فرسودگي شغلي به عنوان “علايم روان شناختي در پاسخ به عوامل بين فردي وپايدار تنش زاي محيط کار “تلقي مي شود .

 

 

 

دکتر ده بزرگي ابعاد اصلي فرسودگي شغلی ناشي از کار را موارد زير مي داند:

1-خستگي عاطفي:
خستگي عاطفي بعد اصلي در فرسودگي شغلي است که حضور آشکارتري در اين معضل پيچيده دارد.زماني که افراد فرسودگي شغلي را در ارتباط با خود با ديگران توضيح مي دهند .منظور آنان، بيشتر عامل خستگي است.

 

2-مسخ شخصيتي وبدبيني: 
عاملي است که با ناديده گرفتن توانايي هاي فرد در ارائه خدمات شغلي ،باعث ايجاد فاصله ميان فرد و  گيرنده هاي اين خدمات مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
ـ تعاريف نظري   فرسودگي شغلي
تعاريف مختلف فرسودگي شغلي:    9
نشانه هاي فرسودگي شغلي:    11
1) تحريك پذيري فزاينده    14
ابعاد فرسودگي شغلي:    15
1-خستگي عاطفي:    15
2-مسخ شخصيتي وبدبيني:    16
3-احساس بي فايده بودن وناکارآمدي :    16
دلايل فرسودگي شغلي:    17
الف) عوامل محيطي:    17
1) ويژگيهاي شغلي:    17
2) ويژگيهاي سازماني:    18
3-  ويژگيهاي حرفه اي:    18
ب) عوامل فردي:    20
1) ويژگيهاي جمعيت شناختي    20
2) ويژگيهاي شخصيتي    21
3) گرايشات شغلي    22
رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي:    22
رويكرد تبادلي چرنيس    23
رويكرد روانشناختي- اجتماعي    24
مدلهاي فرسودگي شغلي:    25
ب) مدل منابع- نيازهاي شغلي:    27
كاهش فرسودگي شغلي:    28
راهبردها و تغييرات فردي:    29
راهبردها و تغييرات سازماني:    29
جدول (2ـ2) روشهاي مقابله با فرسودگي شغلي توسط موس ويلنبگر    30
پيشينه پژوهش در ایران
پيشينه پژوهش در جهان:    37

فهرست منابع:    44


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

خرید فایل word ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دریافت فایل pdf ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

خرید پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دانلود فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دریافت نمونه سوال ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

خرید پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دانلود مقاله ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دریافت مقاله ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

خرید فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دانلود تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

خرید مقاله ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دانلود فایل pdf ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از download

دانلود مقاله ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

خرید پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل word ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

خرید نمونه سوال ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل word ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل word ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

خرید فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دانلود تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل pdf ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

خرید کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل pdf ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دانلود کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از www

دانلود مقاله ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دریافت پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دریافت کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

خرید تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دریافت تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از pdf

دانلود کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

خرید نمونه سوال ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

خرید فایل word ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دانلود کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از word

دریافت تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دانلود مقاله ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل pdf ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

خرید تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دانلود پروژه ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دریافت کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل word ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دریافت مقاله ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دریافت فایل pdf ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

خرید کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دانلود کارآموزی ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

دریافت فایل word ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free

خرید تحقیق ابعاد و مدل های مختلف فرسودگی شغلی از free


مطالب تصادفی